ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายครรชิต สำอางศรี

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการ (คศ.2)

ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์

นางนวมน เจริญลักษณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

คิดบวกชีวิตบวก

นางสาวปิยมาศ แบ้าวงศ์สกุล

ครู (คศ.1)

ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรามั่งมั่นและตั้งใจ