ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายชนะศักดิ์ บัวเ็ชร์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

Do what you love. Love what you do. ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

นางอุ่นใจ ชูประศรี

ครูชำนาญการ (คศ.2)

แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้น

นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

งานบางอย่างอาจจะยากแต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้

นายณัฐพัฒน์ ชัยประพันธ์

ครู (ลูกจ้าง)

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

นางสาวอมรรัตน์ โชติรักษ์

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ทุกอย่างทำด้วยใจ ก้าวเดินด้วยความมั่นคง

นางสาวฐิติมา โสนารถ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-รอการบันทึก-