...
พระพุทธประจำโรงเรียน

เสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรม

ประดิษฐานหน้าอาคารเรียนทางเข้าอาคาร หน้าห้องผู้บริหาร นักเรียนทุกคนจะไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียนทุกเช้า เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้ปกครอง

...
อาคาร 72 พรรษา มหาราช

ศูนย์รวมแห่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาคารเรียนรวมหลักของโรงเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องผู้บริหาร ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องน้ำครู และนักเรียน ใช้สำหรับการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่สุด

...
ห้องโถงชั้นล่าง ห้องประชุมใหญ่

สำหรับประชุมสัมมนารวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ

เป็นห้องประชุมใหญ่ที่สุดใช้ในการประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมนักเรียน ผู้ปกครอง กิจกรรมทางวิชาการ ลูกเสือ ฝาผนังมีภาพแห่งการเรียนรู้เรื่องอาเซียน และพุทธประวัติที่สวยงาม

...
ลานหน้าเสาธงศรีทวี

ศูนย์รวมจิตใจนักเรียน

เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งใหญ่ที่สุดของโรงเรียน อยู่อาคารเรียนรวมใช้สำหรับเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า เป็นลานกิฬา ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย…

...
โต๊ะเก้าอี้พักผ่อนอเนกประสงค์

ผ่อนคลาย พักผ่อน หย่อนใจ

เป็นสถานที่จัดเตรียมไว้เพื่อการพักผ่อน หย่อนใจแก่นักเรียน ที่คอยรับลูกของผู้ปกครอง อยู่หน้าอาคารเรียนรวมใหญ่ ข้างอาคารอเนกประสงค์ของวัด ได้รับความนิยมจากนักเรียนเป็นอย่างมาก มีความสวยงามหลากหลายสีสัน

...
สนามเด็กเล่นใต้ร่มไม้ศรีทวี Welcome

สวนหย่อมประตูทางเข้าโรงเรียนที่สวยงาม

เป็นสนามเด็กเล่นที่สวยงาม น่ารัก ใต้ร่มไม้ที่ได้รับการออกแบบที่ลงตัว สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย มีรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ เช่น ยีราฟ ช้าง เสือ นักเรียนอนุบาลชอบมาเล่นสนามนี้…

...
สนามเครื่องเล่น ออกกำลังกาย ปฐมวัย 1

พื้นที่ลานเด็กเล่นอนุบาล

อยู่ระหว่างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น และอาคารเรียนระดับปฐมวัย พื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่เตรียมให้นักเรียนปฐมวัยออกกำลังกายได้อย่างลงตัว

...
สนามเครื่องเล่น ออกกำลังกาย ปฐมวัย 2

พื้นที่ลานเด็กเล่นอนุบาล

อยู่ระหว่างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น และอาคารเรียนระดับปฐมวัย พื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่เตรียมให้นักเรียนปฐมวัยออกกำลังกายได้อย่างลงตัว