ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนภัสสร บุตรเลี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

เราเลือกทำบางอย่างได้ แต่เรายอมทำทุกอย่างไม่ได้

นางสาวจิระพันธ์ ขาวยิน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

นางสาววรนุช ชื่นชม

ครู (คศ.1)

สิ่งเดียวที่ทำไม่ได้ คือ การยอมแพ้

นางเกษรา ธนะวัฒน์

ครู (ลูกจ้าง)

เรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้ และมีความหวังกับวันพรุ่งนี้