ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ประตูความสำเร็จไม่มีอัตโนมัติ อยากประสบความสำเร็จต้องลงมือทำ

นางอาภรณ์ ทองศรีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หลังฝนจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จ